Kutatás

I. Kutatási főirány: Automatizált járművek és járműrendszerek dinamikája

Alprojekt 1: Villamos hajtások tulajdonságai

Feladat 1.1 Villamos hajtású járművek hajtás optimalizációja
Feladat 1.2 Villamos járművek diagnosztikai és üzemeltetési módszerei

Alprojekt 2: Autonóm járművek dinamikája és irányítása

Feladat 2.1 Laterális és vertikális járműmozgások kölcsönhatásainak modellezése
Feladat 2.2 Autonóm irányítási üzemmódot támogató járműfedélzeti érzékelési módszerek tervezése 

II. Kutatási főirány: Anyagtudományi kutatások

Alprojekt 3: Elektromos hajtásokban alkalmazható korszerű szerkezeti anyagok

Feladat 3.1 Alternatív vezető anyagok alkalmazása az elektromotorok hatékonyság növelésében
Feladat 3.2 Fémüvegek és porkohászati technológiák alkalmazása elektromotorokban
Feladat 3.3 Amorf szerkezetű vasalapú magok anyagtudományi kutatása

III. Kutatási főirány: Rendszerintegrációs módszertan

Alprojekt 4: Ember-gép kapcsolati tényezők

Feladat 4.1 Gépjármű-gépjárművezető együttes dinamikai jellemzőinek modellezése
Feladat 4.2 Gépjármű-gépjárművezető interakciójának kutatása

Alprojekt 5: Környezetérzékelés, detektálás és adatfeldolgozás módszerei

Feladat 5.1 Big Data módszertan alkalmazása automatizált közlekedési rendszerekben
Feladat 5.2 Új gépi tanulási eljárások alkalmazása automatizált közlekedési rendszerek szituáció modellezésében és elemzésében
Feladat 5.3 Autonóm járműirányítási rendszerek megbízhatósági és kockázatelemzési modelljei
Feladat 5.3 Járműkommunikációs technológiák és több-modusú környezetérzékelés

Tovább a kapcsolatra.

Támogató

Eseménynaptár

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Big Data -- Astronomy in the 2020s 2019. április 26. 18:00 - 19:30
Villa Tolnay borvacsora 2019. április 26. 18:00 - 23:55
Nyugdíjas Egyetem 3. előadás 2019. április 29. 10:00 - 11:00